Foto van vergadering

Gezocht: bestuurslid campagne en communicatie

Wil jij je inzetten voor GroenLinks in de Provincie Utrecht, een actieve afdeling van bijna 4500 leden, met 20 lokale afdelingen in 26 gemeenten? Kom dan ons afdelingsbestuur versterken of ondersteunen!

We zoeken een nieuw bestuurlid campagne en communicatie die de provinciale afdeling willen sturen en vertegenwoordigen op weg naar de Provinciale Statenverkiezingen van 15 maart 2023.

Als bestuurslid ben je samen met 6 mede-bestuursleden verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de afdeling en het ondersteunen van de grootste Statenfractie in de provincie Utrecht. Alle bestuursleden hebben naast de reguliere bestuurstaken ook een specifieke portefeuille. Wij streven naar een zo divers mogelijk team wat betreft achtergrond, deskundigheid en spreiding over de provincie.

Heb jij de nodige kwaliteiten om onze campagne op te gaan zetten? Lees dan verder.

Profiel provinciale afdelingsbestuurder

Als bestuur ben je de drijvende kracht van de provinciale afdeling. Veel van wat je doet is werk achter de schermen, maar onmisbaar voor het functioneren van de afdeling en het verbreden van onze beweging. Vaak ben je het eerste contact voor nieuwe leden, sympathisanten en geïnteresseerden in de provinciale politiek en hen een warm welkom bieden binnen GroenLinks is een belangrijke taak.

Profiel bestuurslid campagne

Verkiezingen winnen met de meest innovatieve campagnes van Nederland, dat is ons doel.
Als lokale campagneleider ben je binnen je afdeling eindverantwoordelijk voor de campagne. Tegelijkertijd maak je deel uit van een landelijk team, stem je communicatie en planning af in het afdelingstrio en doe je mee aan het doorlopende trainingstraject van het Landelijk Bureau.

Taken bestuurslid campagne en communicatie

 • Eindverantwoordelijk voor de campagne voor de Provinciale Staten
 • Aanstellen en aansturen campagneteam
 • Opstellen campagneplan i.s.m. afdelingsvoorzitter en lijsttrekker
 • Contactpersoon van de campagne voor het Landelijk Bureau

Van ieder bestuurslid vragen we dat die

 • Betrouwbaar en integer is;
 • Tijd, energie en enthousiasme heeft voor het versterken en verbreden van de provinciale afdeling;
 • Meewerkt aan het werven en binden van vrijwilligers, sympathisanten en leden;
 • Verantwoordelijkheid draagt en de taken binnen de eigen portefeuille proactief vervult;
 • Actief meedenkt over het algemene beleid van de provinciale afdeling;
 • Gedreven is om nieuwe projecten te initiëren en te trekken;
 • Affiniteit heeft met GroenLinks en lid is of wil worden van de partij;
 • Twee dagdelen per week tijd heeft voor de eigen werkzaamheden, het bijwonen van de maandelijkse bestuursvergaderingen, ledenvergaderingen en GroenLinks-activiteiten, om zo het contact met lokale afdelingen, leden, provinciale statenfractie en gedeputeerde te onderhouden.

Bij ons vind je een enthousiast bestuur dat

 • Zich samen met jou wil inzetten voor een inclusieve partij die strijdt voor een groene en eerlijke provincie Utrecht waar alle bewoners zich thuis voelen;
 • Oog heeft voor elkaar en voor jouw persoonlijke ontwikkeling;
 • Jouw unieke/ludieke persoonlijkheid waardeert.

Bijzondere taken van een provinciaal bestuur zijn

 • het stimuleren van deelname aan verkiezingen van afdelingen binnen de provincie;
 • het stimuleren van samenwerking tussen afdelingen;
 • het zo nodig op verzoek ondersteunen van afdelingen;
 • het bemiddelen bij geschillen binnen een afdeling of tussen afdelingen.

Procedure

Kandidaten worden gevraagd motivatie en geschiktheid toe te lichten met een korte brief, cv en één of twee referenten. Reacties kunnen tot en met 15 maart 2020 gestuurd worden naar bestuur@groenlinksprovincieutrecht.nl. Reacties worden vertrouwelijk behandeld.

Na een gesprek met (een deel van) het bestuur vernemen kandidaten of zij kunnen rekenen op een aanbeveling aan de algemene ledenvergadering. Desgewenst kunnen kandidaten zich terugtrekken. Op de ledenvergadering krijgen alle kandidaten de gelegenheid zich voor te stellen, waarna de leden beslissen via schriftelijke stemming.

Kandidaten met een diverse achtergrond en kandidaten die van buiten de stad komen worden in het bijzonder uitgenodigd te reageren.

Wil je meer informatie over deze functie? Neem dan contact op met onze huidige bestuurslid campagne en communicatie, Maurice van der Valk (mauricevandervalk@gmail.com).