Geslaagde kaderdag in Baarn!

Op zaterdag 13 mei was de provinciale kaderdag in Baarn. De twee thema's die op de agenda stonden waren de voorbereidingen op de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 en de invoering van de nieuwe Wet natuurbescherming. De spreiding van leden op de kaderdag was groot, zo bleek tijdens de 'warming up' van dagvoorzitter Rachel Heijne, van jong tot oud, verspreid over alle afdelingen in de provincie.

Tijdens de middag kon gekozen worden uit twee verschillende workshops. Een cursus voor kandidatencommissies en een workshop over de nieuwe Wet Natuurbescherming.

Kandidatencommissies en selectie

De cursus voor de kandidatencommissie en selectie werd gegeven door Patricia Seitzinger van de GroenLinks Academie. GroenLinks groeit en we hopen bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen het beste resultaat ooit te boeken. Daarvoor is het echter van belang dat kandidatencommissies goede kandidaten selecteren om de nieuwe raadszetels in te nemen. Onderwerpen die daarbij aan bod kwamen waren onder andere diversiteit, een goede afspiegeling van de samenleving. Daarnaast is het ook van belang om te kijken naar de expertise en interesse van kandidaten, dus niet alleen 'groene' of alleen 'sociale' kandidaten in de top-5 maar een goede mix. Een uitdaging voor lokale kandidatencommissies, maar waar uiteindelijk goede en sterke kandidatenlijsten uit voort moeten komen. 

Nieuwe Wet Natuurbescherming

Naast de cursus voor kandidatencommissies werd voor politici en geïnteresseerden een workshop gegeven door Statenlid Erna Kotkamp over de nieuwe Wet Natuurbescherming (Nb-wet). Met het van kracht worden van deze wet op 1 januari 2017 zijn er voor de provincie veel extra taken bijgekomen, maar ook voor gemeenten ligt hier een taak en dan vooral als het gaat om vergunningverlening, toezicht en handhaving. Zo moeten gemeenten bij het verlenen van een vergunning alert zijn dat er ook een natuurtoets wordt uitgevoerd door de aanvrager om te voorkomen dat er sprake zou kunnen zijn van een overtreding van Nb-wet. Het is dan ook van belang om daar als lokale politici alert op te zijn.

Daarnaast werd ook gesproken over de gevaren van invasieve soorten en dan met name plantensoorten als de Japanse Duizendknoop. Deze exoot verspreid zich in razend tempo door Nederland en vormt een bedreiging voor inheemse plantensoorten en moet daarom tijdig bestreden worden. Als je er te laat bij bent is deze plant alleen nog te bestrijden met bestrijdingsmiddelen als glyfosaat en dat willen we als GroenLinks zoveel mogelijk voorkomen. Voorkomen is ook in dit geval beter dan genezen.

De geslaagde kaderdag werd uiteindelijk afgesloten met een gezellige borrel!