De gemeente en de provincie Utrecht zijn in bespreking over een mogelijke verkoop van het gemeentelijke park Bloeyendael aan de provincie. De Statenfractie van GroenLinks kwam hiervan deze week op de hoogte en het bericht is inmiddels door een gemeentelijke woordvoerder bevestigd. Het gaat volgens deze woordvoerder in principe over de verkoop van het gehele park. De Statenfractie van GroenLinks is buitengewoon verbaasd over dit idee en heeft inmiddels schriftelijke vragen gesteld. Ook de Utrechtse gemeenteraadsfractie zal op korte termijn schriftelijke vragen formuleren.

Het park Bloeyendael dateert uit de jaren zeventig en grenst aan het Provinciehuis. Het wordt mede beheerd door de Stichting Bloeyendael, waarin veel stadsbewoners actief zijn. Mede door de inzet van deze bewoners heeft het park een verrassend hoge natuurwaarde.
Onlangs hebben Provinciale Staten besloten tot gedeeltelijke nieuwbouw van het Provinciehuis. Kennelijk zijn in het kader daarvan besprekingen geopend tussen de provincie en gemeente. Daarbij zou het onder meer gaan over het gebruik van gemeentegrond voor parkeerruimte.
Dat over de aankoop van het gehele park ( 8 hectare groot) wordt onderhandeld, is echter niet enkel uit de nieuwbouwplannen te verklaren en roept allerlei vragen op. Wil de provincie zich ineens profileren als parkbeherende organisatie? Of gaat het om een strategische grondaankoop? Dat zou dan voor de lange termijn moeten zijn, want zowel het provinciale Streekplan als het gemeentelijke bestemmingsplan laten bouwplannen nu niet toe.

Via de schriftelijke vragen wil de Statenfractie helderheid krijgen over de status en de inzet van de gesprekken, die thans gaande zijn. Ook vraagt de Statenfractie in hoeverre de Stichting Bloeyendael nog bij dit proces betrokken wordt. De Stichting was niet op de hoogte gesteld van de plannen. Dit is inmiddels door onze fractie gedaan.