Kijk voor het uitgebreide programmaoverzicht in de rubriek "Agenda". “Besluiten moeten niet alleen worden genomen op basis van een vluchtige blik op de kaart of in een nota, je moet ter plaatse kijken wat er speelt en praten met de mensen. Ook zijn we benieuwd wat er op bepaalde plekken is gebeurd sinds onze twee eerdere wandeltochten”. Met dit uitgangpunt zal de Statenfractie van GroenLinks in mei en juni opnieuw te voet door de provincie trekken. Om in de praktijk te ervaren hoe de provinciale politiek wordt uitgevoerd, zullen de Statenfractie van GroenLinks en haar voorzitter Rein Bijkerk gedurende vier dagen kriskras door de provincie ruim 100 kilometer lopend afleggen. Wandelen is ontspannend, gezond en milieuvriendelijk, en past helemaal bij GroenLinks. Tijdens de campagne van 2003 en in het voorjaar van 2005 hield de fractie ook dergelijke wandeltochten.

Enerzijds zal tijdens de tocht verslag worden gedaan van de activiteiten die de fractie de afgelopen jaren heeft verricht. Anderzijds wil de fractie ideeën opdoen tot aan de verkiezingen in 2007 wil ondernemen om de provinciale politiek dichterbij de burgers te brengen en voor hen concreet te maken. GroenLinks maakt zich grote zorgen over de achteruitgang van natuur en landschap, de luchtkwaliteit rond grote steden en de afnemende betrokkenheid van burgers bij politiek en samenleving.

Door ontmoetingen met tal van burgers, instellingen, in natuurgebieden, belangenorganisaties, instanties en bestuurders zal elke etappe nieuwe ideeën en suggesties genereren. Deze zullen tijdens de verdere etappes worden meegenomen.

De tocht start op dinsdag 9 mei om 13.00 uur voor het gemeentehuis van Rhenen. Samen met de gemeenteraadsfractie van de Progressieve Combinatie zal de Statenfractie wandelen door Rhenen. Voorafgaand aan de officiële start zal de fractie een onderhoud hebben met het college van Burgemeester & Wethouders van Rhenen. Onderwerp van gesprek zal de ruimtelijke ordening zijn.

Het eindpunt van deze eerste etappe is Leersum, waar een ontmoeting met de bewonersvereniging Maarsbergseweg / N226 over de onveilige verkeerssituatie op het programma staat.

De volgende wandeldata zijn:

  • Donderdag 1 juni: Door het Eemland, van Amersfoort naar Bunschoten-Spakenburg (van 10.00 uur tot 17.00 uur)
  • Dinsdag 27 juni, Utrecht-stad en omgeving (van 10.00 uur tot 17.00 uur)

    Geïnteresseerden zijn van harte uitgenodigd een stukje mee te lopen. Voor nadere informatie: Gertjan van der Deure, coördinator: 06 – 27 41 57 50 (niet tijdens de tocht zelf).