Na de komende vergadering van de Provinciale Staten van Utrecht op 2 juni 2014 draagt Bas Nugteren het fractievoorzitterschap van de Utrechtse Statenfractie van GroenLinks over aan Florian Bekkers. Nugteren blijft wel lid van de Provinciale Staten tot de komende provinciale verkiezingen op 18 maart 2015. Hij is sinds 2003 lid van de Provinciale Staten van Utrecht en sinds 2006 ook fractievoorzitter van de GroenLinks Statenfractie.

Vernieuwen en continuïteit
Bas Nugteren vindt het een voorrecht om volksvertegenwoordiger zijn en daarbij ook de laatste acht jaar als fractievoorzitter. “Een groot genoegen want we hebben een uitstekende fractie die er scherp inzit. En dat blijft want er is nog veel te doen in Utrecht.”

Bij GroenLinks is de regel dat men na drie aaneengesloten zittingsperioden niet meer herverkiesbaar kan zijn voor eenzelfde functie. Nugteren: “Ik doe het nog altijd met veel overtuiging en plezier, maar ben het geheel eens met deze afspraak binnen de partij en dus niet meer beschikbaar. Gelukkig zijn Mariëtte Pennarts, onze Gedeputeerde in het huidige college en de huidige Statenleden Florian Bekkers en Karin Boelhouwer beschikbaar voor de volgende periode. Vanuit het oogpunt van continuïteit is het dan ook verstandig dat ik nu het fractievoorzitterschap overdraag.”

Florian Bekkers
Bekkers (41) zit sinds 2011 in de Provinciale Staten en heeft mede onderhandeld bij het huidige coalitieakkoord van GroenLinks met VVD, CDA en D66. Hij houdt zich met name bezig met onderwerpen als ruimtelijke ordening, natuur, landschap en landbouw en is plaatsvervangend voorzitter van de commissie Ruimte, Groen en Water. Naast Statenlid is Bekkers ondernemer. Eerder was hij onder andere plaatsvervangend directeur bij het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en projectleider bij het Innovatieplatform.

“GroenLinks heeft in de afgelopen jaren veel van haar verkiezingsprogramma weten te realiseren in goede afspraken met de coalitie en door alert te reageren op actuele ontwikkelingen”, geeft Bekkers aan. “We hebben natuurlijk ook punten moeten toegeven. Maar er worden daadwerkelijk resultaten geboekt voor natuur, cultuur, OV en duurzaamheid en niet te vergeten, de overdracht van de jeugdzorg. Ik neem graag het stokje van Bas over. Het is mede aan hem te danken dat GroenLinks er toe doet in het provinciaal bestuur.”