Eerlijke bijdrage aan cultuur, natuur & milieu

Op maandag 3 juli diende GroenLinks samen met PvdA, D66 en ChristenUnie een motie in die oproept om de bijdragen aan partnerinstellingen van de provincie Utrecht per 2018 te indexeren voor loon- en prijscompensatie. De motie werd met brede steun aangenomen.

Statenlid Karin Boelhouwer: “Als je als provincie taken uit laat voeren door andere organisaties, dan moet je ze daar ook voldoende voor betalen. Dat was de afgelopen jaren niet meer het geval doordat deze bijdragen niet geïndexeerd werden. De kosten stegen, terwijl de bijdrage hetzelfde bleef. Dat is met het aannemen van deze motie gerepareerd en daar zijn wij erg blij mee.”

Eerlijke bijdrage aan partnerinstellingen

Op het gebied van cultuur, natuur en milieu voeren allerlei organisaties taken uit voor de provincie. Dan gaat het bijvoorbeeld om Kunst Centraal, Landschap Erfgoed Utrecht, de Natuur- en Milieufederatie Utrecht (NMU) en het Bibliotheek Servicecentrum. Voor het uitvoeren van deze taken krijgen deze instellingen een bijdrage. In 2012 is op deze investeringen bezuinigd en vanaf dat jaar is ook niet meer geïndexeerd voor loon- en prijscompensatie.  

Organisaties luiden de noodklok

Veelal wisten deze organisaties met minder geld en veel passen en meten het overgrote deel van hun activiteiten op het gebied van cultuureducatie, landschapsbeheer en bibliotheekvernieuwing gewoon uit te voeren. Inmiddels hebben enkele organisaties echter de noodklok geluid:

"De afgelopen beleidsperiode hebben organisaties stijgende kosten zelf kunnen opvangen door kostenbesparing en werving van extra inkomsten. Er is niet ingeleverd op de activiteiten en resultaten, ondanks deze sluipende bezuiniging. Dat is komende jaren niet langer mogelijk. De reserveposities zijn beperkt en noodzakelijk voor incidentele tegenvallers zoals langdurig zieken. In de verhoging van tarieven naar gebruikers en klanten zijn we terughoudend. De provinciale middelen zijn nu juist voor deze diensten en producten bedoeld”, zo liet Frank van der Hulst ons weten namens Kunst Centraal, Landschap Erfgoed Utrecht en Bibliotheek Service Centrum.

GroenLinks wil een eerlijke bijdrage

GroenLinks wil dat partnerstellingen een eerlijke bijdrage krijgen en heeft daarom samen met PvdA, D66 en ChristenUnie een motie ingediend waarin het college van Gedeputeerde Staten wordt opgeroepen om per 2018 de bijdragen aan partnerinstellingen te indexeren. De motie is met brede steun aangenomen, alleen de PVV stemde tegen.