Een drijvende kracht achter de Statenfractie, zijn de commissieleden. Zij ondersteunen bij de vaak complexe en technische dossiers en brengen het GroenLinkse geluid in commissievergaderingen. Ellen Brinksma (nr. 11) en Pieter Kroon (nr. 13), beiden ervaren commissielid, over het werk en een groenere provincie. “Afgelopen week hebben we daar een bijeenkomst over gehad. Daar was de conclusie: we hebben wel twintig tot dertig windmolens nodig en 125 tot 300 hectare zonneveld.” 

Ellen: “Ik zit in de commissie Milieu, mobiliteit en energie. Verder draag ik bij aan de communicatie. Ik help de stukjes vanuit de provincie net wat vlotter te maken. En ik was voorzitter van de programmacommissie. Tussen mei en november hebben we heel hard gewerkt om een mooi programma te maken voor de komende vier jaar.”

Pieter: “In de commissie Ruimte, Groen en Water gaat het over wonen, natuur, landbouw en ruimtelijke ordening in het algemeen. Waar komen bedrijventerreinen, waar komen woningen, in het groen of niet? Naast commissielid ben ik ook fractiemedewerker van de Statenfractie en fractievoorzitter voor PvdA/GroenLinks in De Ronde Venen.”

In het dagelijks leven werk je bij het CBS Ellen, hoe ben je daar terecht gekomen? 

Ellen: “Ik heb altijd al in de milieuhoek gewerkt. Ik ben begonnen met de studie sterrenkunde en daarna gepromoveerd op onderzoek aan de ozonlaag. Na een tijd op het KNMI gewerkt te hebben ben ik als manager milieu op het CBS aan de slag gegaan. Ik was altijd al actief in ondernemingsraden en allerlei vrouwennetwerken, maar nog niet zo in de politiek. Toen ben ik lid geworden van GroenLinks en dacht ik: de provincie is mooi omdat het nog naast je baan kan. Ik woon in Utrecht. De gemeenteraad lijkt me qua onderwerpen ontzettend interessant, maar dan moet je echt kiezen: óf een betaalde baan óf de gemeenteraad.”

Als je het voor het zeggen zou hebben, wat verbeter je dan aan je eigen woonplaats of regio? 

Pieter: “Het zou fijn zijn als de bus in het dorp langs station Abcoude zou rijden. Hij gaat nu links langs het wijkje en daarmee niet langs het station, terwijl hij ook rechtsom kan gaan. Dat scheelt misschien twintig seconden reistijd maar dan zou hij wel bij het station kunnen stoppen."

“We hebben een mooi open landschap. Dat levert wel spanning op met de energietransitie. Afgelopen week hebben we daar een bijeenkomst over gehad in Abcoude. De conclusie: we hebben 20 tot 30 windmolens in de gemeente nodig en 125 tot 300 hectare zonneveld. Langs het Amsterdam-Rijnkanaal wordt dan genoemd als optie. De vereniging Spaar het Gein is daarop tegen. Het geeft een ingewikkelde discussie, waarbij inwoners goed betrokken moeten worden en het liefst zelf het initiatief nemen voor schone energieopwekking.” 

Jij hebt de energietransitie in je portefeuille Ellen. Zou je windmolens neerzetten voor jouw wijk in Lunetten?

“Ik zou het prima vinden als daar een aantal windmolens komen. Ik denk ook dat de meeste Lunettenaren dat goed vinden. Het is best een groenlinkse wijk. Er is in ieder geval een discussie over Lunetten gasloos. Daar ga ik me zeker ook mee bemoeien.”

Wat doet een Statenlid wat een commissielid niet doet?

Ellen: “Een commissielid helpt bij de voorbereiding van een Statenvergadering. Je mag je overal mee bemoeien, maar zit nooit in de vergadering zelf aan tafel. In de commissie wordt vaak in meer detail gesproken over onderwerpen. Daar ligt dus wel je kans om iets op de agenda te zetten zodat het later in de Staten behandeld wordt.” 

“Je moet heel erg leren in welk kader de ander zit te praten en je niet laten beïnvloeden om daarin mee te gaan.  Als je daar eenmaal alert op wordt, dan is het eigenlijk een heel mooi spelletje. Om er tegenin te gaan of juist mee te bewegen. Als anderen een bepaalde woordkeuze hanteren, bijvoorbeeld de PVV met ‘immigrantentsunami’, dan moet je niet in die beeldspraak meegaan, maar gewoon bij je eigen kader blijven. Dat vond ik heel leuk om te leren”. 

Welke rollen heb jij nu Pieter? 

“In de campagnecommissie onder meer het coördineren van debatten, huis-aan-huisacties en stemwijzers. Het Kieskompas is onlangs live gegaan. Dus als je vragen hebt over een van onze stellingnames, dan kan ik je uitleggen waarom we die gekozen hebben. En natuurlijk het fractiemedewerkerschap. Het is wel wat veel op dit moment, maar ook heel erg leuk.”

Waar verheugen jullie je het meest op tijdens de campagne?

Ellen: “Ik vind de campagne heel leuk omdat je met veel mensen praat en ook terug hoort wat ze vinden. Je krijgt de kans te vertellen wat GroenLinks in de provincie doet. Pieter: “Ik heb het meest zin in de uitslagenavond. We hebben nu vier zetels, bij acht of negen zou ik heel blij zijn.”

Rogier Huurman, GroenLinks provincie Utrecht