Statenlid Jeroen Bart: “Wat GroenLinks betreft gaat economie over geluk. Helaas is dit in onze economie uit het oog verloren, en biedt de huidige economie niet voor iedereen die kans. De overheid heeft als taak mensen te beschermen en te ondersteunen, maar bovenal om de zoektocht naar geluk te faciliteren. Een economie van brede welvaart is dan ook een gelukseconomie. Dat vraagt systeemtransformatie en dat is waar het nieuwe economische beleid zich op richt!”

Brede welvaart

Als we het hebben over brede welvaart, dan gaat het om alles dat bijdraagt aan de gezondheid en het geluk van mensen. In het economisch beleid van de provincie kunnen we dat stimuleren door bijvoorbeeld in te zetten op voldoende natuur en recreatieruimte, door de omslag naar een circulaire economie te stimuleren en bij bedrijven die we ondersteunen een eerlijke verdeling van welvaart tot doel te stellen.

Om ervoor te zorgen dat brede welvaart ook echt verankerd is in dit economische beleid, heeft GroenLinks samen met de ChristenUnie een amendement ingediend dat stelt dat economisch beleid altijd bij moet dragen aan brede welvaart. Dat amendement is aangenomen!

Werknemers mede-eigenaar

Naast het verder verankeren van brede welvaart in de economische visie, heeft GroenLinks samen met PvdA, ChristenUnie en CDA ook een motie ingediend om coöperatieve bedrijfsvormen te stimuleren, waarbij de werknemers mede-eigenaar zijn van het bedrijf waar zij werken. Dit soort bedrijven overleven langer en zijn stabieler tijdens crises dan andere type bedrijven. Ze hebben ook een hogere overlevingskans als start up en verplaatsen niet zo snel hun productie naar lagelonenlanden. Ook is het verschil in beloning tussen de CEO en gewone werknemer vaak vele malen kleiner dan bij een BV, en draagt het democratisch karakter bij aan het geluk van werknemers.

De motie vraagt de provincie om nieuwe bedrijven op deze mogelijkheid te wijzen, daarover kennis te verzamelen en te delen en zo coöperatieve bedrijfsvormen te stimuleren. Zo werkt de provincie op een concrete manier aan een gelukseconomie gebaseerd op brede welvaart.

Jeroen Bart: “De economische visie is natuurlijk pas het begin. We zijn erg benieuwd naar de uitvoering ervan en wensen het college daarbij veel succes en wijsheid, en bovenal, veel geluk!”