Economie moet zich richten op brede welvaart

Het beleid van de provincie moet zich niet richten op economische groei, maar op brede welvaart. Dankzij een aangenomen motie van GroenLinks gaat brede welvaart ook het doel worden van de nieuw op te richten Regionale Ontwikkelingsmaatschappij (ROM). Daarmee investeert de provincie Utrecht in een toekomstbestendige, circulaire en gezonde economie.

Statenlid Jeroen Bart: “Economische groei is al sinds jaar en dag het doel van de overheid. De gedachte is dat iedereen daar uiteindelijk beter van wordt, maar dat is niet zo. Veel van die groei komt terecht bij het rijkste deel van de bevolking, daarnaast zorgt het voor onevenredige belasting van natuur, klimaat en milieu en werkt het ongelijkheid in de hand. Oneindige groei in een eindige wereld is onhoudbaar.”

Regionale Ontwikkelingsmaatschappij

Om de economische ontwikkeling in de regio Utrecht te ondersteunen wordt de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij opgericht. Hierin werkt de provincie Utrecht samen met gemeenten, universiteiten en het Rijk. De ROM gaat ondersteuning bieden bij ‘business development’, het aantrekken van fondsen en internationale handel.

Het uitgangspunt van het Utrechtse economisch beleid is Gezond Stedelijk Leven. Dankzij het nieuwe coalitieakkoord wordt in Utrecht gekozen om in te zetten op kwaliteit van leven, brede en inclusieve welvaart en een goede balans tussen natuur en verstedelijking. Door te kiezen voor brede welvaart als doel, en niet economische groei, volgt Utrecht voorbeelden als IJsland, Schotland en Nieuw-Zeeland.

Brede welvaart

Hoewel brede welvaart een doel is van het economisch beleid, is het nog niet verankerd in de akte van oprichting van de ROM. Omdat de ROM voor langere tijd wordt opgericht, is het belangrijk dat het doel om brede welvaart na te streven ook daarin verankerd wordt. Zodat dit voor nu en in de toekomst het uitgangspunt blijft voor investeringen. De motie van GroenLinks die hier om vroeg werd mede ingediend en aangenomen door bijna alle partijen in Provinciale Staten. Alleen VVD en PVV stemden tegen.

Jeroen Bart: “Wat is economische groei waard, als deze ten koste gaat van onze luchtkwaliteit? Van de gezondheid van onze inwoners? Of alleen terecht komt bij een zeer select groepje mensen, terwijl de rest van onze inwoners minder geluk ervaren? GroenLinks is dan ook blij dat de motie is aangenomen en dat brede welvaart als doel en leidend principe zo echt wordt verankerd!”