Op 20 maart 2019 zijn er Provinciale Statenverkiezingen. Het moment waarop inwoners kiezen welke kant de provincie Utrecht op moet. Hoe ziet de provincie er over 5 tot 10 jaar uit? Bestaat het mooie landschap nog, is er meer natuur gerealiseerd of is er volop in het groen gebouwd? Hoe verplaatsen mensen zich? Wordt er intensief gefietst? Wordt er nog een tramlijn aangelegd? Of zijn alle provinciale wegen 2x2-baans snelwegen geworden?

Groen, gezond en samen

“Groen, gezond en samen”, dat is de inzet van GroenLinks Provincie Utrecht voor 2019 en de jaren daarna. Dit betekent dat we kiezen voor:

  1. Het aanpakken van klimaatverandering, dus samenwerken om over te schakelen op schone energie, woningen van het gas af te krijgen en te zorgen voor duurzame landbouw met veel minder dieren en intensieve veehouderij.
  2. Gezonde mobiliteit en schone lucht, dus vol inzetten op de fiets en snel en toegankelijk openbaar vervoer. Dat betekent ook veel minder autoverkeer: het idee van iedereen tenminste een of twee eigen auto’s voor de deur is achterhaald. Minder parkeerplaatsen betekent meer ruimte voor nieuwe woningen en een prettige openbare ruimte met veel groen en ontmoetings- en speelplaatsen.
  3. Genieten van natuur en cultuur, dus groene gebieden rondom steden en dorpen uitbreiden en niet volbouwen omdat projectontwikkelaars daar makkelijk geld mee kunnen verdienen vinden.

GroenLinks investeert in een provincie Utrecht waar mensen fijn en gezond wonen, in een provincie die bijdraagt aan het oplossen van de vraagstukken van deze tijd. Utrecht scoort al jaren hoog op allerlei ranglijstjes en is een tijd lang de ‘meest competitieve regio’ van Europa geweest.

Fractievoorzitter Florian Bekkers: “Andere partijen slaan zich op de borst en noemen Utrecht een ‘topregio’. GroenLinks zet in op een gezonde, duurzame en sociale samenleving, dan is er namelijk pas écht sprake van een topregio.”

Resultaten het begrotingsdebat 2019

GroenLinks heeft samen met andere partijen een aantal voorstellen gedaan voor aanvullende accenten in de begroting.  Zo is besloten om:

  • Jaarlijks twee miljoen euro beschikbaar te stellen voor het versnellen van de energietransitie. Dus een stevigere inzet op energiebesparing en duurzame energieopwekking.
  • De provincie gaat bewonersinitiatieven voor schone energie intensiever ondersteunen.
  • De provincie gaat extra investeren om bestaande groene recreatiegebieden rondom Utrecht in samenwerking met gemeente en terreinbeheerders te onderhouden.