Statenlid Nelleke Groen: “De erfenis die wij als Statenleden met zijn 49-en in onze schoot geworpen kregen, maart vorig jaar, bleek te bestaan uit een vervallen huis met vermolmde vloeren en ontbrekende traptreden. In zijn geheel ontbrekende trappen zelfs, denk ik. De financiële situatie was simpelweg niet op orde. GroenLinks is dan ook blij dat er weer grip is op de situatie en de jaarrekeningen eindelijk zijn vastgesteld!”

Grip op de financiële situatie

Bijzonder in het proces van de afgelopen tien maanden is de openheid waarmee de Statenleden door de gedeputeerde steeds op de hoogte gehouden werden van wat er speelde. En die ook steeds een verbeterstap inzette, waar dat kon en zo snel als het ging.

Inmiddels mogen we zeggen dat er weer enige grip op de situatie is. En een wankel vertrouwen in de toekomst. Tijdens de behandeling van de jaarrekeningen kwam er vanuit Provinciale Staten een breed gedeelde goedkeuring van waar we nu staan en hoe we er kwamen. Dat is mooi, we zijn allemaal opgelucht en we zien dat de goede dingen gebeuren. De jaarrekeningen en het jaarverslag werden dan ook met algemene stemmen aangenomen.

Voor GroenLinks is het belangrijk dat deze route wordt doorgezet. De open manier van bespreken en de heldere taal van de gedeputeerde is precies wat wij waarderen in dit college en waar wij als fractie ook steeds aan werken.

We blijven het kritisch volgen

Er ligt een verbeterprogramma voor de versterking van de financiële functie. Het ligt er inmiddels beter bij dan het lang gedaan heeft, maar we zijn er nog niet. Dit programma, én het algemene programma om de provinciale organisatie te verbeteren, zullen we dan ook kritisch blijven volgen.

We hebben deze maand ook de provinciale doelenboom vastgesteld. De doelenboom is een manier om wat we willen in samenhang vast te leggen en ervoor te zorgen dat het gerealiseerd wordt. Bij de doelenboom zijn de thema’s sociale agenda, inclusiviteit, brede welvaart en circulariteit als overkoepelende uitgangspunten opgenomen. Op die manier zien we onze kernwaarden verankerd in alle doelen en plannen die het college voorstelt. De doelenboom bevat de programmadoelen en de beleidsdoelen waarop in de jaarstukken zal worden gerapporteerd, de komende jaren.

En dan ten slotte het speerpunt van natuur. We hebben bij de behandeling van de jaarstukken aandacht gevraagd voor het achterblijven op het realiseren van nieuwe natuur. We hielden geld over dat we hiervoor hadden gereserveerd en we hebben onze doelen dan ook lang niet gehaald. De gedeputeerde was het met ons eens: dit moet anders. Dat is fijn.

Complimenten

Statenlid Nelleke Groen sloot haar betoog in Provinciale Staten als volgt af:

“Complimenten aan het team van de accountant en aan onze accountant. Complimenten aan de gedeputeerde. Complimenten aan mijn collega Statenleden, zeker mijn mede FAC (Financiële Audit Commissie) genoten. En last, maar zeker niet least, een groot compliment aan de medewerkers in de organisatie. Dank voor de inzet, de tijd en het werk. Het is een onzalige klus geweest en zij hebben hem geklaard.”