GroenLinks lijsttrekker Huib van Essen: “We hebben constructieve gesprekken gehad in een goede sfeer, maar helaas moeten concluderen dat onze plannen voor Utrecht te ver van elkaar liggen. Op het gebied van klimaat en natuur moeten er de komende vier jaar grote stappen gezet worden. Vaart maken met de opwek van schone energie, het herstellen en uitbreiden van de natuur en het vergroenen van de landbouw. Voor GroenLinks zijn dit cruciale punten. De verschillen op deze thema’s blijken op basis van deze verkenning helaas zó groot dat een coalitie met BBB en GroenLinks niet realistisch is.”

Formatie tot nu toe

Op 15 maart 2023 waren de Provinciale Statenverkiezingen. BBB werd toen de grootste partij in de Utrechtse Staten. GroenLinks is nu de tweede partij met ook 7 zetels. De huidige coalitie van GroenLinks, CDA, D66, PvdA en ChristenUnie haalde geen meerderheid. BBB nam de leiding met het aanstellen van verkenner Danny de Vries. Op basis van zijn advies vroeg Provinciale Staten aan BBB en GroenLinks om samen inhoudelijk te verkennen waar de overeenkomsten en verschillen liggen.

Te grote verschillen op natuur en klimaat

De gesprekken tussen BBB en GroenLinks over de belangrijke thema’s hebben inmiddels plaatsgevonden en verliepen in een goede sfeer. Op basis daarvan is duidelijk geworden dat er op de belangrijke thema’s te grote verschillen zitten tussen beide partijen. Zo wil GroenLinks vasthouden aan de vastgestelde opgave voor de plaatsing van zonnevelden en windmolens in de provincie, en waar dat nodig is als provincie regie nemen. Dat is nodig om de klimaatdoelen te halen. BBB wil helemaal geen windmolens of zonnevelden in de provincie. Ook als het gaat om natuur en landbouw zijn de verschillen groot. De provincie Utrecht loopt achter in de aanleg van natuur. GroenLinks wil hierin versnellen en werk maken van een systeemverandering naar extensieve kringlooplandbouw. BBB wil daarentegen ruimte houden voor intensieve veehouderij en overheidssturing bij de verduurzaming van de sector beperkt houden.

Gezien de uitslag wilden BBB en GroenLinks graag samen de basis van een coalitie vormen. Van Essen: “We wisten allebei van te voren dat er grote verschillen zijn tussen onze partijen en hebben afgelopen weken geprobeerd om elkaar te vinden. Op sommige thema’s lukte dat goed, maar op andere blijken de verschillen toch echt te groot. Hoe pijnlijk ook, dan kan je beter tijdig die conclusie trekken dan om elkaar heen blijven draaien. Het is nu zaak om snel andere combinatie te verkennen en uiteraard blijven wij daarvoor beschikbaar.”

Naar verwachting zal Provinciale Staten volgende week bespreken wat dit betekent voor de verdere coalitievorming en welke partijen daarin het voortouw krijgen.