Recent stelde expertisecentrum Artikel 1 Midden-Nederland een rolstoelgebruiker in het gelijk die meermaals is geweigerd in de bussen van Syntus. De bussen zouden ook zijn doorgereden toen hij stond te wachten bij de bushalte. GroenLinks vindt dit onacceptabel en heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van Gedeputeerde Staten.

Statenlid Huib van Essen: “Het is onbestaanbaar dat een rolstoelgebruiker niet meegenomen wordt door bussen en dat deze zelfs doorrijden. Wij hebben het college dan ook gevraagd of er contact is geweest met de betreffende persoon en wat het college gaat doen om dit in de toekomst te voorkomen. Dit mag absoluut niet meer voor komen!”

Artikel 1 Midden-Nederland

Voor meldingen van discriminatie kunnen inwoners in de provincie Utrecht terecht bij Artikel 1 Midden-Nederland. Zij registreren meldingen van discriminatie en helpen mensen bij het eventueel nemen van verdere stappen voor bijvoorbeeld het doen van aangifte bij de politie. In dit geval is Artikel 1 tot de conclusie gekomen dat er sprake was van discriminatie.

Huib van Essen: “Het is belangrijk dat mensen melding maken van discriminatie, zodat we samen kunnen voorkomen dat het in de toekomst nog een keer voor komt!”

Schriftelijke vragen

Het openbaar vervoer moet wat GroenLinks betreft voor iedereen toegankelijk zijn. Dat je in een rolstoel zit of een beperking hebt, mag nooit een drempel zijn. GroenLinks heeft het college van Gedeputeerde Staten dan ook gevraagd of het college op de hoogte is van deze zaak en wanneer het college daarover is geïnformeerd. Verder wil de fractie weten of het college contact heeft gehad met de betreffende rolstoelgebruiker, Artikel 1 Midden-Nederland en/of Syntus om te achterhalen wat er is gebeurd. Als laatste wil de fractie weten of Syntus hierop is aangesproken en wat het college verder gedaan heeft met deze zaak en verder gaat doen om te voorkomen dat dit in de toekomst nog een keer zal gebeuren.