Statenlid Marjolein van Elteren: “Ik ben blij dat de gemeente IJsselstein besloten heeft om de bomen niet te kappen en in plaats daarvan een visie te ontwikkelen. Daarmee blijft de buurt groen en gaat het niet ten koste van de biodiversiteit!”

Schriftelijke vragen

Er zouden 75 bomen gekapt worden aan de Randdijk, Prins Willem Alexanderdijk en de Poortdijk in IJsselstein. Dit zou gebeuren op verzoek van de provincie Utrecht om de veiligheid voor de tram te waarborgen. De takken hangen namelijk boven de bovenleiding en daarmee bestaat er een risico dat deze er bovenop vallen.

GroenLinks heeft via schriftelijke vragen aan het college van Gedeputeerde Staten gevraagd of het klopt dat deze bomenkap op verzoek van de provincie plaatsvindt, of er goed ecologisch onderzoek is gedaan en of er alternatieven zijn waarmee de veiligheid voor de tram toch gewaarborgd blijft. Verder heeft GroenLinks gevraagd of er afspraken zijn gemaakt over herplant en compensatie, en of de provincie hieraan bij kan dragen.

Alternatieve oplossing

Uit de beantwoording van de vragen blijkt dat de provincie de gemeente IJsselstein heeft gewezen op hun verantwoordelijkheid om de veiligheid voor de tram te waarborgen. De gemeente IJsselstein besloot daarop de bomen te kappen. Intensiever beheer is echter een goed alternatief en daar heeft de gemeente na reacties uit de omgeving en vragen van de provincie nu in tweede instantie voor gekozen. Ook ontwikkelt de gemeente een visie voor het onderhoud en behoud van groen voor de langere termijn.