Co-fractievoorzitter Marjolein van Elteren: “Als we de klimaat- en biodiversiteitscrisis effectief willen bestrijden is er een omslag nodig in het huidige landbouwsysteem. Dit plan van het Rijk voldoet niet: er zijn duidelijke doelstellingen nodig, de intensieve veehouderij moet aangepakt en er moet ingezet worden op meer biodiversieit en biologische landbouw!”

Kritiek van Europese commissie

De kritiek van de Europese commissie is niet mals. De groene doelstellingen zijn niet duidelijk geformuleerd, onder meer waar het gaat om biologische landbouw, ecologische landschapseleementen, afname gebruik bestrijdingsmiddelen, verbetering van de lucht- en waterkwaliteit en vervuiling door nutriënten zoals fosfaat en stikstof. Verder ontbreken plannen om de intensieve veehouderij aan te pakken.

Vragen aan het college

Het moet dan ook beter. GroenLinks, D66, PvdA en Partij voor de dieren vinden dat de provincie Utrecht bij het Rijk moet inzetten op een veel duurzamer landbouwbeleid, aansluitend bij de provinciale doelen voor natuur, biodiversiteit, waterkwaliteit en niet te vergeten de landbouw zelf. Ook als dat betekent dat er keuzes gemaakt moet worden die wellicht minder populair zijn, zoals keuzes omtrent import, het gebruik van veevoer en kunstmest of het verminderen van het aantal dieren per hectare.

Marjolein van Elteren: “Het is tijd voor ambitieus landbouwbeleid, we hopen dat de inzet van de provincie Utrecht daarbij gaat helpen. GroenLinks maakt zich daar in ieder geval sterk voor!”