De Provinciale Staten van Utrecht hebben GroenLinks Statenlid Bas Nugteren verkozen tot plaatsvervangend voorzitter van de Staten. Hij volgt daarmee Eric Balemans op die tot wethouder is benoemd in Stichtse Vecht en daarom terugtreedt uit de Provinciale Staten.

De plaatsvervangend voorzitter vervangt de Commissaris van de Koning bij zijn afwezigheid als voorzitter van de Provinciale Staten en zit het Presidium voor. Hiernaast vervult hij nog enkele algemene taken ten behoeve van de Staten. Nugteren: “Het is voor mij een voorrecht om deze rol te vervullen. Ook is het bijzonder eervol om unaniem verkozen te worden door je collega’s.”

Bas Nugteren zit sinds 2003 in de Provinciale Staten voor GroenLinks. Hij heeft zich met name ingezet voor duurzaam financieel beleid, jeugdzorg en samenwerking ten behoeve van natuur en groen. Nugteren is zes jaar voorzitter van de commissie Wonen, Maatschappij en Cultuur geweest. Tot juni 2014 was hij acht jaar lang fractievoorzitter van GroenLinks. In die functie is hij opgevolgd door Florian Bekkers. Bas Nugteren is directeur van Sonnenborgh - museum & sterrenwacht en medewerker bij de Universiteit Utrecht.