Artikel 1 van de Grondwet
Artikel 1 van de Grondwet

Artikel 1 van de Grondwet op prominente plek in provinciehuis

GroenLinks, D66, Partij voor de Dieren en 50Plus hebben tijdens de statenvergadering op 6 februari een motie ingediend om Artikel 1 van de Grondwet een prominente plek te geven in de hal van het provinciehuis. De motie werd met brede steun aangenomen! 

Statenlid en initiatiefnemer Karin Boelhouwer: “Artikel 1 van de Grondwet is helder: discriminatie is niet toegestaan. Toch blijkt uit onderzoek dat maar één op de acht ervaringen van discriminatie ook daadwerkelijk wordt gemeld. Door Artikel 1 van de Grondwet zichtbaar te maken in de hal van het provinciehuis willen wij mensen erop attenderen en meer bewust maken van dit grondrecht.”

Verschillen doen er toe

Discriminatie en uitsluiting lijken een praktijk van alle dag. Huidskleur, levens- of politieke overtuiging, seksuele geaardheid: het maakt verschil. Verschil of je mee mag doen of niet, verschil of je uitgenodigd wordt voor een sollicitatiegesprek, staande wordt gehouden door de politie, verschil in bejegening en beloning, voorbeelden te over.

“Verschil mag, verschil geeft kleur, verschil geeft reuring. Maar het mag niet zo zijn dat verschillen tussen mensen een reden zijn om te discrimineren en mensen uit te sluiten. Wij willen dan ook dat ongeacht die verschillen mensen gelijk behandeld worden,” aldus Statenlid Karin Boelhouwer.

Artikel 1 van de Grondwet

Het is belangrijk dat duidelijk is wat wel en wat niet mag en kan in Nederland, welke grondwettelijke rechten ons beschermen. Artikel 1 van de grondwet is glashelder: 

“Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.”

Door Artikel 1 een prominente plek te geven in de hal van het provinciehuis wil GroenLinks uitdragen hoe belangrijk dit grondrecht is voor iedereen in de provincie Utrecht.

Motie aangenomen

De motie werd aangenomen met brede steun. Alleen de VVD, PVV, ChristenUnie en SGP stemden tegen de motie.