In de provincie Utrecht blijken sommige wethouders nog altijd te azen op extra bouwruimte, zo blijkt uit een advies over kernrandzones van de adviseur Ruimtelijke Kwaliteit. GroenLinks vindt dit verbazingwekkend omdat ruimtelijke kwaliteit en zorgvuldig ruimtegebruik anno 2014 vanzelfsprekend zou moeten zijn. Op voorstel van GroenLinks zal het college van Gedeputeerde Staten deze wethouders een bijpraatsessie met de adviseur Ruimtelijke Kwaliteit aanbieden.

Bijscholing kennelijk nodig
Gezien de leegstand van kantoren, bedrijventerreinen en het teruglopen van de woningmarkt ligt de provinciale focus in de ruimtelijke ordening op ruimtelijke kwaliteit en integrale oplossingen. Wethouders die nog steeds denken dat de gemeentelijke begroting gespekt kan worden door bouwplannen doen hun omgeving tekort, maar ook hun eigen begroting. Er is simpelweg geen vraag naar al die plannen. GroenLinks-fractievoorzitter Bekkers: “Om te voorkomen dat we toch met onaffe bouwrijpgemaakte gebieden blijven zitten, is het verstandig deze wethouders enige bijscholing aan te bieden.”

Bouwverslaafde wethouders
Onlangs heeft de adviseur Ruimtelijke Kwaliteit een advies aangeboden over kernrandzones. Kernrandzones zijn de gebieden waar de provincie ruimte biedt voor ontwikkelingen om de ruimtelijke kwaliteit van zo’n gebied te vergroten. Dit advies meldt dat er diverse wethouders zijn die dit opvatten als extra bouwruimte. Zij melden zich bij Gedeputeerde Staten met de vraag: ‘hoeveel mag ik dan extra bouwen’? GroenLinks is blij dat de huidige Gedeputeerde Ruimtelijke Ontwikkeling Krol heeft aangegeven zulke wethouders resoluut de deur te wijzen.

Fractievoorzitter Bekkers: “Geïnspireerd op sessies voor Anonieme Alcoholisten of rijlessen voor ouderen om hun rijbewijs te mogen houden, willen we deze bouwverslaafde wethouders ondersteunen om tot een zorgvuldig ruimtegebruik te komen in hun gemeenten.” Bij de behandeling van de Voorjaarsnota 2014 heeft Gedeputeerde Staten het voorstel van GroenLinks omarmd om deze wethouders een bijpraatsessie met de adviseur Ruimtelijke Kwaliteit aan te bieden.