Marijke de Jong banner

Marijke de Jong

Statenlid, Utrecht

Ik ben Marijke de Jong (66 jaar) en woon in Utrecht. Ik ben al een leven lang feministe met een groen en links hart. Sinds 1973 ben ik lid van (een van de voorlopers) van GroenLinks en actief geweest in de vrouwenbeweging.

Sinds afgelopen mei ben ik met pensioen. Ik heb ruime ervaring als manager en bestuurlijk adviseur bij gemeenten op uiteenlopende terreinen: van sociale zaken, veiligheid, randstadontwikkelingen tot - recent - asiel en integratie. Mijn brede ervaring ga ik inzetten voor het vertegenwoordigen van GroenLinks in de Provinciale Staten.

Ik ben een teamplayer die graag wil bijdragen aan een inspirerende, goed lopende fractie die op alle terreinen het GroenLinks-geluid laat horen en veel contact houdt met de inwoners van onze provincie.

Gezonde leefomgeving en in het bijzonder luchtkwaliteit vind ik een belangrijk thema. Door de centrale ligging van de provincie Utrecht zijn onze inwoners extra kwetsbaar voor vervuiling door verkeer. Speerpunten zijn voor mij daarom: bevorderen openbaar vervoer (ook voor doelgroepen!), bevorderen fietsgebruik en beperken van het autoverkeer. Dat draagt ook bij aan het behoud van het groen in onze mooie provincie waar ik met veel plezier wandel en fiets. Groen dat plaatsmaakt voor wegen en huizen krijgen we niet zomaar terug! Om in de woningbehoefte te voorzien moeten we zoveel mogelijk bouwen binnen dorpen en steden.