David Oude Wesselink banner

David Oude Wesselink

Statenlid, Utrecht

Mijn naam is David Oude Wesselink, midden 30 en sinds 2015 woon in de wijk Leidsche Rijn van de gemeente Utrecht. In de fractie houd ik mij vooral bezig met het thema mobiliteit. Dit thema past zeer goed bij mij omdat ik ook het in dagelijks leven werkzaam ben in de mobiliteitssector. Naast lid van Provinciale Staten ben ik regisseur VENOM bij de Vervoerregio Amsterdam. VENOM is een ambtelijke samenwerking in de Metropoolregio Amsterdam op het gebied van verkeers- en vervoersprognoses.

Waar sta ik voor

In de Provinciale Staten probeer ik vooral het duurzame karakter van mobiliteit te verstevigen. Duurzame mobiliteit betekent voor mij:

Bereikbaar

Een goede deur-tot-deurbereikbaarheid voor alle vervoerswijzen, wat betekent dat vooral fiets en openbaar vervoer flink verbeterd moet worden. Zonder bereikbaarheid staat een samenleving stil.

Schoon en stil

Mobiliteit met zo min mogelijke schadelijke uitstoot en geluidsproductie door voertuigen én infrastructuur bij zowel productie als gebruik.

Zonder hinder

Mobiliteit met zo min mogelijk hinder voor de omgeving inclusief flora & fauna.

Circulair

Willen we dat de aarde ook voor langere tijd bewoonbaar blijft voor iedereen, dan moeten we anders omgaan met onze grondstoffen.

Veilig

Duurzame mobiliteit is mobiliteit met veel aandacht voor verkeersveiligheid voor mens en dier.

GroenLinks

Sinds 2019 zit ik namens GroenLinks in de Provinciale Staten. Daarvoor was ik van 2016 tot 2018 secretaris van GroenLinks Utrecht-stad.