David Oude Wesselink banner

David Oude Wesselink

Statenlid, Utrecht

Het overgrote deel van de provinciale gelden gaan naar mobiliteit. De provincie is immers verantwoordelijk voor de aanleg en het beheer van provinciale wegen maar ook bijvoorbeeld voor het regionale openbaar vervoer in de provincie. Juist daarom is het belangrijk dat er veel expertise aanwezig is in de provinciale staten op het gebied van mobiliteit.

Daarom ben ik jullie kandidaat. Mijn naam is David Oude Wesselink en ik ben mobiliteitsdeskundige. Ruim 10 jaar werk ik binnen het vakgebied verkeer & vervoer, waarvan de laatste 7 jaar bij de provincie Utrecht (tot vorig jaar oktober). Nu werk ik als regisseur van een ambtelijke en bestuurlijke samenwerking in de Metropool Regio Amsterdam op het gebied van verkeers- en vervoersprognoses.

De reden waarom ik mijn expertise juist binnen GroenLinks wil inzetten is omdat ik denk dat alleen GroenLinks doorheeft dat je de bereikbaarheid en mobiliteit van Nederland alleen oplost door toevoegen van het woord "duurzaam". Duurzame mobiliteit betekent zo veel! Duurzame mobiliteit betekent voor mij:

Bereikbaar
Een goede deur-tot-deurbereikbaarheid voor alle vervoerswijzen, wat concreet betekent dat vooral fiets en openbaar vervoer flink verbeterd moet worden. Zonder bereikbaarheid staat een samenleving stil.

Schoon en stil
Mobiliteit met zo min mogelijke schadelijke uitstoot en geluidsproductie door voertuigen én infrastructuur bij zowel productie als gebruik.

Zonder hinder
Mobiliteit met zo min mogelijk hinder voor de omgeving inclusief flora & fauna.

Circulair
Willen we dat de aarde ook voor langere tijd bewoonbaar blijft voor iedereen, dan moeten we anders omgaan met onze grondstoffen.

Veilig
Duurzame mobiliteit is mobiliteit met veel aandacht voor verkeersveiligheid voor mens en dier.

Concrete ervaring binnen GroenLinks heb ik als secretaris van GroenLinks Utrecht-stad tot eind 2018. Wil je meer over mij weten? Bekijk mijn LinkedIN of stuur me een berichtje.