Julia deed in haar maidenspeech een oproep voor vrijheid en een einde aan onderdrukking, waar ook ter wereld. Vanuit haar persoonlijke overtuigingen en hoe ze in de wereld staat. De maidenspeech geeft ook ruimte voor een persoonlijke boodschap, los van partijkleur.

In dat kader begon ze haar maidenspeech met de woorden “van de rivier”. En eindigde met de boodschap dat je alleen vrij kunt zijn, als iedereen dat is en de woorden “tot aan de zee”. Ze riep daarmee op tot vrijheid voor iedereen en een einde aan onderdrukking. Passend bij de boodschap van haar maidenspeech.

Dat staat haaks op de interpretatie die in Provinciale Staten door enkelen gegeven werd, die het zagen als oproep tot geweld tegen de staat Israël of Joden in algemeenheid. GroenLinks wil benadrukken dat dat beslist niet de boodschap is die werd overgebracht. Van die interpretatie neemt zowel Julia als GroenLinks in de meest strenge bewoordingen afstand. Dat is niet de boodschap die is overgebracht en ook niet de interpretatie die gegeven mag worden. Daarover willen we geen misverstand laten bestaan.