Uitgelicht

GroenLicht

Sinds 2008 viel GroenLicht bij u in de brievenbus. Aanvankelijk vier en later drie maal per jaar gaf het in 12 (later 8) pagina's een beeld van de activiteiten van GroenLinks in de Provinciale Staten van Utrecht en in onze mooie provincie. Regelmatig kwam ook de discussie terug of gedrukte informatie nog wel van deze tijd was. Daarin is met het aantreden van de nieuwe Statenfractie in 2015 (maar niet daardoor!) verandering gekomen. Besloten is om GroenLicht voortaan digitaal uit te brengen als bijlage in de nieuwsbrief en op onze website. Op deze pagina vindt u het meest recente nummer van GroenLicht en ook alle voorgaande nummers (ook die op papier zijn verschenen). Wij wensen u veel leesplezier! - Redactie GroenLicht

'GroenLicht' Februari 2017

  • Een verraderlijke schoonheid
  • Provincie beperkt kantoorplannen: gemeenten pips
  • Column TECEER: Grensgevallen

Een verraderlijke schoonheid

‘Als je de Japanse duizendknoop eenmaal kent, zie je hem overal,’ zegt Nelleke Bary, ‘dat zei me onlangs nog een medewerker van de gemeente Eemnes. De gemeente neemt de bedreiging door de plant intussen heel serieus en zoekt deskundige steun voor de bestrijding’. 

Lees verder
 

Provincie beperkt kantoorplannen: gemeenten pips

In Utrecht is nog een oppervlak ter grootte van 600 voetbalvelden voorbestemd als nieuwe kantoorruimte en dat terwijl er al zo’n twintig procent van het huidige vloeroppervlak aan kantoren structureel leeg staat. Iedereen ziet in dat er iets moet gebeuren. De provincie kwam met een plan. Dat heet het Provinciaal Inpassingsplan Kantoren (afgekort tot PIP).  Nu de daadwerkelijke inzet van dat plan bekend is geworden, gaan gemeenten hem hier en daar toch ook wat knijpen.

Lees verder
 

Column TECEER: Grensgevallen

In de provincie Groningen is een grootscheepse herindeling gaande. Onlangs besliste Provinciale Staten de gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer voor samenvoeging voor te dragen. Voor het kleine Ten Boer nauwelijks nog een probleem, dat werkte al lang met Groningen samen. Maar Haren blijft zich, als was het een klein gallisch dorpje, verzetten, en gaat naar Den Haag. Eerder heeft het zelfs geprobeerd met een fusie met de Drentse buurgemeente Tynaarlo de annexatie door de stad Groningen te voorkomen. Groningen, stad én provincie, waren echter onverbiddelijk.

Lees verder