Wonen

In de komende jaren zoeken duizenden mensen in Utrecht een eigen huis. Nieuwkomers, maar ook jongeren die zelfstandig willen wonen. GroenLinks wil meer woningen bouwen, maar ook secuur omgaan met de beperkte ruimte die er is. Woningen moeten passen bij wat mensen willen en wat zij kunnen besteden. De ruimte daarvoor zoeken we zoveel mogelijk binnen bestaande steden en dorpen met voorzieningen in de buurt. De leefomgeving blijft groen en gezond.

  • Tempo met de bouw van 60.000 woningen tot 2028. De Actie Agenda Woningmarkt uitvoeren. 
  • Nieuwe woningen worden geconcentreerd binnen bestaande steden en dorpen. Leegstaande gebouwen worden naar woningen omgebouwd.
  • Voor een derde van de woningbouwopgave tot 2050 zetten we in op doorstroming, beter passende woonruimte en maken we afspraken met buurprovincies.
  • De leefomgeving wordt groen en mobiliteit duurzaam. Een deel van de inkomsten uit woningbouw besteden we daaraan. 
  • Het aanbod van verschillende soorten woningen wordt beter afgestemd op de vraag. 
  • Betere samenwerking tussen gemeenten, woningcorporaties en huurdersorganisaties bij het oplossen van problemen in de volkshuisvesting.
  • Betere regelgeving rond de vrije huursector en de huurbescherming. De provincie bepleit dat bij het Rijk. 
  • Lagere parkeernormen waar mogelijk. Meer ruimte voor woningen en groen.
  • De nieuwbouw wordt klimaatneutraal, aardgasvrij en circulair. In 2040 is ook de bestaande woningvoorraad klimaatneutraal.
  • Woonwijken worden klimaatbestendig: meer groen en water, minder steen.

PROGRAMMA 2019-2023

Download hier het verkiezingsprogramma als PDF

PROGRAMMA