Wonen en Leefomgeving

Hier willen we allemaal wel wonen. Een fijne woning en een gezonde, veilige en sociale leefomgeving is voor iedereen belangrijk, maar helaas niet voor iedereen vanzelfsprekend. Gemeenten en bewoners zijn hierin bepalend, maar de provincie heeft ook een belangrijke rol. Natuur en recreatiemogelijkheden moeten voor iedereen goed bereikbaar zijn.

  • Verdere verstedelijking blijft binnen de huidige bebouwde kom
  • Voldoende verschil in woningaanbod in de regio, dus ook ruimte voor sociale woningbouw
  • Verkeersoverlast terugdringen waarmee de luchtkwaliteit verbetert en het lawaai vermindert
  • Strenge en consequente naleving van de milieuwetgeving

PROGRAMMA 2015-2019

Download hier het verkiezingsprogramma als PDF

PROGRAMMA