• Tempo met de bouw van 60.000 woningen tot 2028. De Actie Agenda Woningmarkt uitvoeren. 
  • Nieuwe woningen worden geconcentreerd binnen bestaande steden en dorpen. Leegstaande gebouwen worden naar woningen omgebouwd.
  • Voor een derde van de woningbouwopgave tot 2050 zetten we in op doorstroming, beter passende woonruimte en maken we afspraken met buurprovincies.
  • De leefomgeving wordt groen en mobiliteit duurzaam. Een deel van de inkomsten uit woningbouw besteden we daaraan. 
  • Het aanbod van verschillende soorten woningen wordt beter afgestemd op de vraag. 
  • Betere samenwerking tussen gemeenten, woningcorporaties en huurdersorganisaties bij het oplossen van problemen in de volkshuisvesting.
  • Betere regelgeving rond de vrije huursector en de huurbescherming. De provincie bepleit dat bij het Rijk. 
  • Lagere parkeernormen waar mogelijk. Meer ruimte voor woningen en groen.
  • De nieuwbouw wordt klimaatneutraal, aardgasvrij en circulair. In 2040 is ook de bestaande woningvoorraad klimaatneutraal.
  • Woonwijken worden klimaatbestendig: meer groen en water, minder steen.