• Herstructurering van bedrijventerreinen en herbestemming leegstaande kantoren. 
  • Ondersteuning van voorbeeldprojecten en opschaling van duurzame innovaties (‘groen, gezond en slim’), samen met Economic Board Utrecht en ontwikkelingsmaatschappijen.
  • Het personeelstekort in de zorg aanpakken door samen met kennisinstellingen, bedrijven en zorginstellingen meer jongeren voor een opleiding en werk in de zorg te interesseren. 
  • Kwalitatief volwaardige stages en banen met waardering voor cultuur en diversiteit.
  • Leerlingen helpen bij het vinden van een stageplek of baan. Zorgen voor regionale afstemming tussen werkgevers en ROC’s.
  • Een omscholingsprogramma om mensen in krimpende sectoren klaar te stomen voor duurzame banen in de (energie)technologie, zorg of het openbaar vervoer.
  • Goede arbeidsvoorwaarden voor buschauffeurs bedingen bij de aanbesteding voor de nieuwe vervoersconcessie.