De kans op werk mag niet afhangen van je afkomst, leeftijd of huidskleur. Ook voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt willen we zorgen voor passende stage- en werkervaringsplaatsen en volwaardige banen. We willen dat de provincie hierover afspraken maakt met scholen en bedrijven. Het gaat om een inclusieve economie, met waardering voor cultuur en diversiteit. We willen dat de provincie regionale afstemming tussen ROC’s en werkgevers stimuleert om daarmee opleidingsprogramma’s beter aan te laten sluiten op de arbeidsmarkt en leerlingen te helpen bij het vinden van een stageplek of baan. De provincie is zelf ook werkgever. We zetten in op sociaal werkgeverschap met gelijke rechten voor vast en flex. We zijn terughoudend met externe inhuur: geen tijdelijke krachten op structurele basis, maar alleen in geval van piek en ziek. We willen dat de provincie deze afspraken ook maakt met organisaties waar we mee samenwerken.