• Alle bestedingen worden transparant en meetbaar. Daarmee dus ook controleerbaar. 
  • Inwoners worden betrokken bij elk nieuw beleidsvoorstel. De provincie stelt duidelijke spelregels op voor participatie.
  • Wel big data, geen Big Brother. De provincie is helder in wat privaat mag en publiek moet zijn.
  • De provincie koopt circulair en fair in. Ook via aanbestedingen. 
  • Voor eten bij provinciale bijeenkomsten geldt: vegetarisch, tenzij.
  • We laten merken dat Utrecht Regenboogprovincie is. De veiligheid, weerbaarheid en sociale acceptatie van LHBTI’ers wordt gemonitord en verbeterd. Opstaan tegen discriminatie. Op 17 mei (IDAHOT) en 11 oktober (Coming Out Dag) wappert de Regenboogvlag op het provinciehuis.
  • Stimuleren dat gemeenten in Utrecht Regenbooggemeente worden.
  • Zorgen dat het personeelsbestand en het bestuur van de provincie divers van samenstelling zijn.
  • Discriminatie en uitsluiting, op welke grond dan ook, uitbannen. De provincie legt dat ook op aan contract- en subsidiepartners.