Als inwoner van Utrecht moet je in je eigen dorp of buurt kunnen verhuizen naar een woning die in een nieuwe levensfase het beste past. Of je nu voor het eerst op jezelf gaat wonen, een gezin hebt of als oudere zelfstandig wilt blijven wonen. Het gaat dus niet alleen om de aantallen woningen. We zetten in op levensloopbestendige woningen en bieden ruimte aan nieuwe, innovatieve woonvormen zoals woningen met gemeenschappelijke voorzieningen, wonen ‘as a service’, de ontwikkeling van tiny houses of collectief particulier opdrachtgeverschap. Verder willen we dat er meer betaalbare (sociale) huur- en koopwoningen komen en huurwoningen in het middensegment. Het aandeel betaalbare woningen in de provincie Utrecht voor alle lage-inkomensgroepen moet daarmee omhoog. Vooral voor starters en senioren zijn betaalbare woningen hard nodig. Om het aanbod beter in balans te brengen met de vraag, maakt de provincie afspraken met gemeenten. Daarnaast willen we dat de provincie met het Rijk gaat praten over aanpassing van landelijke regelgeving, bijvoorbeeld als het gaat om het aantrekkelijker maken van de vrije huursector en het creëren van betere huurbescherming. Ook ziet de provincie erop toe dat gemeenten passende woningen toewijzen aan statushouders.