Natuur en Waterkwaliteit

Op de bres voor de natuur. Dieren, bomen en planten zijn voor GroenLinks van grote waarde en verdienen bescherming. De natuur heeft ons bovendien veel te bieden: recreatiemogelijkheden, ontspanning, schoon water, mooi landschap, gezondheid en een goed vestigingsklimaat. De sterke concurrentiepositie van Utrecht is hier mede aan te danken. De Utrechtse natuur is weliswaar goed voor de aantrekkelijkheid als vestigingsplaats, voor plant- en diersoorten is de natuur nog niet op orde. De diversiteit aan soorten is de afgelopen decennia in Nederland en Europa sterk afgenomen, en die afname is nog steeds gaande. Door stedelijke uitbreidingen, doorsnijdingen door (spoor-)wegen en vervuilende uitstoot door verkeer, landbouw en industrie staan leefgebieden onder druk.

  • Natuur is overal: ondersteuning van initiatieven van burgers en bedrijven
  • Uitbreiding en toegankelijkheid van natuurgebieden
  • Respect voor in het wild levende dieren en dieren in de veehouderij
  • Handhaven van milieuregels
  • Realiseren van waterkwaliteitsdoelen

PROGRAMMA 2015-2019

Download hier het verkiezingsprogramma als PDF

PROGRAMMA