Bereikbaarheid

De groei van het aantal inwoners en banen zorgt voor steeds meer verplaatsingen in onze provincie. Als we dat allemaal met de auto doen, raken de wegen nog meer verstopt, wordt de lucht nog meer vervuild en gaat nog meer ruimte op aan het verkeer. GroenLinks kiest voor duurzame en actieve mobiliteit: openbaar vervoer, fietsen en lopen. Als die vormen van mobiliteit aantrekkelijker zijn, laten we de auto vaker staan en is extra asfalt niet meer nodig. En als we toch met de auto gaan, willen we voor een schone auto kunnen kiezen.

  • 25 miljoen per jaar voor fietspaden, fietstunnels en -bruggen en stallingen bij stations en haltes. 
  • Vlotte, veilige en comfortabele hoofdfietsroutes tussen alle belangrijke woon- en werklocaties.
  • Vier sporen op alle grote spoorverbindingen. Nieuwe verbindingen naar Almere en Breda. 
  • We investeren in de ov-bereikbaarheid van Utrecht Science Park (de Uithof).
  • Een schaalsprong in bus- en tramvervoer: snel en hoogwaardig (op de drukke routes) en maatwerk (voor bestemmingen waar de vraag klein is).
  • Grote attracties en werkgeversnetwerken werken mee aan duurzame bereikbaarheid en anders reizen. Autodelen wordt gestimuleerd. 
  • We nemen het VN-verdrag inzake de rechten van mensen met een beperking als uitgangspunt bij de aanbesteding van openbaar vervoer, de aanleg van wegen en bruggen en de inrichting van recreatieve voorzieningen.
  • Stapsgewijze verhoging van de provinciale wegenbelasting. Een pilot met betalen voor gebruik. 
  • Verlaging van de maximumsnelheid op (snel)wegen langs woonwijken en natuurgebieden. 
  • Niet nog meer asfalt en afspraken over betaald parkeren in een Utrechts parkeerconvenant.

PROGRAMMA 2019-2023

Download hier het verkiezingsprogramma als PDF

PROGRAMMA