Tot 2028 komen er in Utrecht bijna 60.000 woningen bij. Dat zijn er 6.000 perjaar. Maar we lopen achter op schema. Voor de korte termijn willen we het tempo verhogen zodat de afgesproken planning inderdaad wordt gehaald. Daarover zijn afspraken gemaakt in de Actie Agenda Woningmarkt. Voor de langere termijn (tot 2050) praten we in totaal over 160.000 tot 175.000 woningen. Dus na 2028 nog minstens 100.000 woningen erbij. Met oog voor landschap, natuur en leefomgeving willen we inzetten op het realiseren van de woningbouwopgave door één derde nieuwbouw en één derde door transformatie van leegstaand vastgoed. Voor de resterende behoefte zetten we in op betere doorstroming, beter passende woonruimte en maken we afspraken met omliggende provincies.