Om economische samenwerking te stimuleren en om kennis uit te wisselen werkt de provincie met gemeenten, bedrijven en kennisinstellingen samen in de Economic Board Utrecht. Wij willen dat deze samenwerking zich vooral ook richt op (startende) ondernemers in het MKB en op projecten die bijdragen aan de groene economie. Deze ondernemers hebben vaak behoefte aan goed bereikbare, flexibele kantoorruimte en mogelijkheden om kennis te delen. Dat kan goed door innovatieve bedrijven ruimtelijk te clusteren. Traditionele bedrijventerreinen en verouderde kantoorpanden kunnen hiervoor worden benut. Transformatie kan een inspirerende werkomgeving opleveren waar innovatie en samenwerking gedijen. Door slim te combineren, realiseren we economische dynamiek in een gezonde leefomgeving. Wij vragen de provincie hierin de regie te nemen en dit ook in de Omgevingsvisie uit te werken.