Leefomgeving

Iedereen wil leven in een omgeving met schone lucht, geen lawaai en schoon water. In een mooi landschap kun je genieten van de natuur en kom je tot rust. We willen kunnen joggen, skaten en buitenspelen. Dit soort kwaliteiten staan in Utrecht helaas nogal onder druk. GroenLinks wil dat veranderen. We willen dat gezondheid weer bepalend wordt bij de inrichting van de leefomgeving.

  • In 2030 voldoet de luchtkwaliteit aan de normen van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. 
  • Minder overlast door houtrook. Utrecht wordt een proeftuin voor een effectieve aanpak.
  • Gezondheid wordt leidend bij inrichting van de ruimte. In de Omgevingsvisie en –verordening wordt dat vastgelegd. Er komen strengere normen voor milieu en andere omgevingskwaliteiten. 
  • De provincie maakt bezwaar tegen uitbreiding van de luchthavens Schiphol en Lelystad. 
  • Minder pretvluchten met helikopters. Hiervoor worden geen ontheffingen meer gegeven. 
  • Schoon oppervlaktewater. De doelen uit de Kaderrichtlijn Water worden gerealiseerd. 
  • Geen vervuiling meer door medicijnresten in rioolwater.
  • Milieuregels worden nageleefd. Handhaving wordt strenger ook op het gebied van energiebesparing en duurzaam vervoer. 

PROGRAMMA 2019-2023

Download hier het verkiezingsprogramma als PDF

PROGRAMMA