• In 2030 voldoet de luchtkwaliteit aan de normen van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. 
  • Minder overlast door houtrook. Utrecht wordt een proeftuin voor een effectieve aanpak.
  • Gezondheid wordt leidend bij inrichting van de ruimte. In de Omgevingsvisie en –verordening wordt dat vastgelegd. Er komen strengere normen voor milieu en andere omgevingskwaliteiten. 
  • De provincie maakt bezwaar tegen uitbreiding van de luchthavens Schiphol en Lelystad. 
  • Minder pretvluchten met helikopters. Hiervoor worden geen ontheffingen meer gegeven. 
  • Schoon oppervlaktewater. De doelen uit de Kaderrichtlijn Water worden gerealiseerd. 
  • Geen vervuiling meer door medicijnresten in rioolwater.
  • Milieuregels worden nageleefd. Handhaving wordt strenger ook op het gebied van energiebesparing en duurzaam vervoer.