Cultuur en landschap

Kunst, cultuur, landschapselementen en cultureel erfgoed verrassen en ontroeren ons. Ze bepalen de identiteit van onze provincie. Dit maakt dat je van Utrecht kunt houden. Cultuur vormt de creatieve tegenhanger van verruwing en doorgeslagen rendementsdenken. GroenLinks wil dat iedereen kan genieten van landschap, kunst, cultuur en inspirerende evenementen. We willen vooral ook jongeren hierin meenemen.

  • Alle jongeren krijgen cultuureducatie. Investeren in Jeugdcultuurfonds, Kunstbende en festivals met cultuureducatie.
  • Een sterk netwerk van cultuurhuizen, bibliotheken en culturele activiteiten in met name de kleinere gemeenten. Investeren in kennisuitwisseling en gezamenlijke activiteiten waaronder aanpak laaggeletterdheid. We sluiten een Cultuurpact.
  • Eerlijke beloning voor kunst en cultuur en een provinciale kunstprijs.
  • Meer oog voor duurzaamheid bij festivals en evenementen: fairtrade, fairpractice en fair pay.
  • Duurzame instandhouding en toegankelijkheid van monumenten, landschap en erfgoed. Ook erfgoed zoals archieven en collecties worden (eventueel digitaal) publiek toegankelijk.
  • Onderhoud en restauratie van cultuurhistorische objecten verbeteren. Het Fonds Erfgoedparels gaat omhoog. Leerwerkplekken, duurzaamheid en toegankelijkheid worden subsidiecriteria. 
  • Verdwenen landschapselementen terugbrengen. Nieuwe ontwikkelingen, zoals energielandschappen, moeten landschappelijke kwaliteit versterken. Kunst bij ruimtelijke projecten.
  • Karakteristieke boomstructuren beschermen. Er komt een provinciaal bomenplan. 
  • Uitbreiding en meer onderhoud van recreatieve wandel- en fietsroutes. 

PROGRAMMA 2019-2023

Download hier het verkiezingsprogramma als PDF

PROGRAMMA