Landschap en Erfgoed

Een mooie provincie is een aantrekkelijke provincie. De provincie Utrecht is rijk aan mooi landschap en cultureel erfgoed. Denk bijvoorbeeld aan de Nieuwe Hollandse Waterlinie, de Grebbelinie, het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug en de vele beeldbepalende buitenplaatsen en boerderijen. Ook kent de provincie tal van voorbeelden van waardevol industrieel erfgoed, zoals de steenfabrieken langs de Lek en de tabaksschuren in Amerongen. De vliegbasis Soesterberg is een uniek voorbeeld waar natuur, cultuur en erfgoed elkaar (nog veel meer kunnen) versterken. Tastbaar en toegankelijk erfgoed verstevigt de band die mensen voelen met hun omgeving en regio. De provincie heeft hierin vanwege haar regionale (kern)taak een grote verantwoordelijkheid.

  • Beschermen en toegankelijk maken van landschap en erfgoed
  • Erfgoedlocaties ondersteunen om nog meer publiek te trekken
  • Investeren (met mensen en middelen) in instandhouding van waardevol erfgoed
  • Minder stallen in het landelijk gebied door het aanpakken van leegstand
  • Aansluiten op en verbeteren van (bestaande) ruimtelijke kwaliteiten van landschap en erfgoed bij ruimtelijke ontwikkelingen

PROGRAMMA 2015-2019

Download hier het verkiezingsprogramma als PDF

PROGRAMMA