Kunst en Cultuur

Utrecht als cultureel hart. Cultuur is van levensbelang. Uiteraard voor een prettige en bruisende woonomgeving, maar het draagt bovendien bij aan werkgelegenheid en zorgt voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat, waardoor mensen hier graag willen werken, wonen en studeren. Onderzoek laat zien dat cultuur meer toevoegt aan de welvaart dan de belastingbetaler erin stopt. Zeker in de Utrechtse regio is de culturele sector een economische factor van belang. De grote bijdrage van cultuur aan het Utrechtse vestigingsklimaat rechtvaardigt een actieve rol van de provincie. De provincie moet zich met name richten op activiteiten die alleen door bovenlokale samenwerking gerealiseerd kunnen worden. En cultuuraanbod dat Utrecht (inter-)nationaal op de kaart zet.

  • Investeren in festivals, culturele evenementen en instellingen met (inter-) nationale uitstraling
  • Ondersteunen van culturele instellingen en initiatieven met moderne financieringswijzen en met oog voor verdere ontwikkeling van ondernemerschap
  • Samenwerken met gemeenten om het regionale cultuuraanbod op peil te houden door investeren in cultuureducatie en het bibliotheeknetwerk

PROGRAMMA 2015-2019

Download hier het verkiezingsprogramma als PDF

PROGRAMMA