Ook bij kunst en cultuur is duurzaamheid een belangrijk criterium. Als we genieten van culturele activiteiten, maar vervolgens de rommel laten slingeren, zijn we verkeerd bezig. GroenLinks wil dat de provincie afspraken maakt met kunstinstellingen en organisatoren van evenementen over Fairtrade, Fair Practice en Fair Pay. Ook over duurzaamheid willen we afspraken maken: zuinig met energie, gebruik van hernieuwbare bronnen, beperken van geluidsoverlast en zoveel mogelijk voorkomen van afval. Wat ons betreft wordt dat een subsidievoorwaarde. Evenzo willen we bij subsidie uit het Fonds Erfgoedparels dat duurzame materialen worden gebruikt bij restauratie en onderhoud van monumenten.