Erfgoed en landschap zijn voortdurend in ontwikkeling. We wonen nu eenmaal niet in een museum. Waar het om gaat, is dat nieuwe functies zodanig worden ingepast, dat landschappelijke structuren en patronen worden versterkt. Cultuurhistorie en nieuwe ontwikkelingen gaan dan samen. De provincie is bij uitstek in staat om dat voor elkaar te krijgen. GroenLinks wil de nieuwe Omgevingswet en bijbehorende Omgevingsvisie daarvoor gebruiken. We willen ook dat er een provinciaal bomenplan komt. Dat biedt een titel voor bescherming en onderhoud van karakteristieke bomenstructuren en -groepen. In de komende jaren wordt de energietransitie steeds meer zichtbaar in het landschap. Wij willen dat inrichting van nieuwe energielandschappen de historie zoveel mogelijk continueert: het is een integrale ontwerpopgave waarbij we het landschap van de toekomst vormgeven. Bij provinciale wegen en andere projecten vragen we aan Utrechtse landschapsarchitecten te helpen de belevingswaarde van de omgeving te versteken.