Met traditioneel bouwen en wonen maken we de aarde op den duur onleefbaar. Om te zorgen dat toekomstige generaties dezelfde kansen hebben als wij, willen we dat nieuwe woningen klimaatneutraal en circulair zijn. Dat betekent dat woningen geen aardgas meer gebruiken en dat bouwmaterialen na de levensduur van een huis opnieuw worden gebruikt. Het is ook belangrijk er rekening mee te houden dat droogte, hevige neerslag en hitte vaker voorkomen. We kunnen weersextremen opvangen door klimaatadaptatie: minder steen, meer groen (groene daken, groene tuinen en groene openbare ruimte) en meer water en ruimte om water te bergen (wadi’s, singels en vijvers). In de nieuwbouw houden we hier al vanaf het begin rekening mee. We willen dat buurten en wijken uiterlijk in 2040 klimaatbestendig en klimaatneutraal zijn.