Energie

Van achterblijver naar koploper. GroenLinks wil zo snel mogelijk overstappen naar een energievoorziening die geen wissel trekt op de toekomst. Door samen met gemeenten, bedrijven en burgers in te zetten op energiebesparing en duurzame energie kunnen we de Utrechtse economie sterker maken, minder afhankelijk worden van fossiele brandstoffen, klimaatverandering beperken, radioactief afval voorkomen en de luchtkwaliteit verbeteren. Er is veel werk aan de winkel, want het aandeel duurzame energie is in Utrecht het laagste van alle provincies. Ons doel is om deze achterstand gauw in te lopen en uiterlijk in 2040 in Utrecht een volledig duurzame energievoorziening te realiseren. Daarvoor moeten we nu inzetten op forse energiebesparing in woningen, bedrijven en mobiliteit en tegelijkertijd op veel meer energieproductie uit wind, zon en verantwoorde inzet van biomassa.

  • Tenminste 10% energiebesparing ten opzichte van 2013 en 20% duurzame energie in de provincie in 2020
  • Realiseren van de energie-doelstellingen door intensieve samenwerking met gemeenten, bedrijven, maatschappelijke organisaties en burgerinitiatieven en het oprichten van een Energiefonds
  • Stimuleren van het energiezuiniger en liefst energieneutraal maken van bestaande woningen en gebouwen met gunstige leningen en garantstellingen
  • Stimuleren van zonne- en bio-energie in de agrarische sector

PROGRAMMA 2015-2019

Download hier het verkiezingsprogramma als PDF

PROGRAMMA