Energie en klimaat

Fossiele brandstoffen zijn op hun retour. Wereldwijd voltrekt zich een energietransitie waarin we de overstap maken naar hernieuwbare bronnen. In Utrecht lopen we daarmee achter. Het aandeel hernieuwbaar is in onze provincie nog maar drie procent. Het klimaat duldt geen uitstel meer. GroenLinks wil meer tempo en wil dat Utrecht al in 2040 volledig klimaatneutraal is.

  • Met gemeenten en waterschappen regionale energiestrategieën uitwerken. 
  • Meer regie: doelen stellen, adviseren, voortgang bewaken en waar nodig afdwingen. 
  • 100 windmolens in 2025. 
  • Zonnepanelen op minstens de helft van alle daken in 2025.
  • Een provinciaal Versnellingsteam en een fors hoger budget om de energietransitie aan te jagen. 
  • Uitbreiding van Energiefondsen; Het Energiefonds Utrecht verhogen van 20 miljoen euro nu naar 50 miljoen in 2023.
  • Advies en ondersteuning om woningen aardgasvrij en klimaatneutraal te maken.
  • Ondersteuning van lokale energiecoöperaties en inwoners met goede plannen. 
  • Onderzoek naar de invloed van zonnevelden op bodemleven, planten en dieren (biodiversiteit).  
  • Energiebesparing en zonnepanelen bij alle provinciale gebouwen, wegen en installaties.

PROGRAMMA 2019-2023

Download hier het verkiezingsprogramma als PDF

PROGRAMMA