Kunst en cultuur spelen een rol in maatschappelijke vraagstukken als eenzaamheid, participatie, democratisering en inclusie. Daarom is het nodig dat je overal toegang kunt hebben tot cultuur. Ook in de wat kleinere gemeenten. GroenLinks wil dat het regionale aanbod van cultuurhuizen, bibliotheken en culturele activiteiten vitaal blijft en dat de provincie hiervoor nog meer gaat samenwerken met gemeenten. Ook willen we via de bibliotheken bijdragen aan taalontwikkeling (ook om laaggeletterdheid aan te pakken) en vergroting van digitale vaardigheden. Het netwerk van cultuurhuizen kan volgens ons beter. We willen Cultuurpacts sluiten om ervoor te zorgen dat de activiteiten van gemeenten en provincie elkaar versterken. GroenLinks wil budget vrijmaken voor kennisuitwisseling en gezamenlijke activiteiten.