De beloning voor kunstenaars en cultuurmakers staat vaak niet in verhouding tot de waarde die zij hebben voor de samenleving. GroenLinks wil dat de provincie de Fair Practice Code en het Fair Pay principe invoert. De provincie investeert dan alleen nog in organisaties die zich ook aan deze code houden. We willen het cultuurbudget daarvoor verhogen. Ook medefinanciers wordt gevraagd zich aan deze code te houden. De provincie geeft zelf het goede voorbeeld door bij provinciale kunst- en cultuuropdrachten een eerlijke beloning te betalen. Daarnaast willen we dat er een provinciale kunstprijs komt.