Economie

Inzet op duurzame groei. GroenLinks hecht veel waarde aan een gezonde economie. Die zorgt voor werkgelegenheid en schept kansen voor mensen om zich te ontwikkelen. Een gezonde economie betekent voor GroenLinks ook een duurzame econome die kostbare grondstoffen spaart, minder beslag legt op de ruimte, zuinig is met het milieu en eerlijke kansen biedt voor iedereen.

  • Utrecht moet koploper worden op het gebied van een groene, duurzame economie
  • Meer aandacht voor het midden- en kleinbedrijf en startende ondernemers
  • Meer werkgelegenheid, vooral voor mbo- en lager opgeleiden en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt
  • Een goed vestigingsklimaat voor bedrijven door veel aandacht voor cultuur, natuur, schone lucht en een aantrekkelijke openbare ruimte

PROGRAMMA 2015-2019

Download hier het verkiezingsprogramma als PDF

PROGRAMMA