Werken

Iedere Utrechter die wil en kan werken, moet binnen de provincie een baan kunnen vinden. Vooral in de groene economie en in de energietransitie verwachten wij veel nieuwe banen. Wij creëren kansen door ruimtelijke clustering, ondersteuning van starters en samenwerking tussen kennisinstellingen en bedrijven. We willen dat de arbeidsmarkt sociaal is. Iedereen verdient een goede opleiding, stage en volwaardig werk, ongeacht achtergrond, leeftijd of huidskleur.

  • Herstructurering van bedrijventerreinen en herbestemming leegstaande kantoren. 
  • Ondersteuning van voorbeeldprojecten en opschaling van duurzame innovaties (‘groen, gezond en slim’), samen met Economic Board Utrecht en ontwikkelingsmaatschappijen.
  • Het personeelstekort in de zorg aanpakken door samen met kennisinstellingen, bedrijven en zorginstellingen meer jongeren voor een opleiding en werk in de zorg te interesseren. 
  • Kwalitatief volwaardige stages en banen met waardering voor cultuur en diversiteit.
  • Leerlingen helpen bij het vinden van een stageplek of baan. Zorgen voor regionale afstemming tussen werkgevers en ROC’s.
  • Een omscholingsprogramma om mensen in krimpende sectoren klaar te stomen voor duurzame banen in de (energie)technologie, zorg of het openbaar vervoer.
  • Goede arbeidsvoorwaarden voor buschauffeurs bedingen bij de aanbesteding voor de nieuwe vervoersconcessie.

PROGRAMMA 2019-2023

Download hier het verkiezingsprogramma als PDF

PROGRAMMA