Provinciaal bestuur

GroenLinks staat voor een modern, open en toegankelijk provinciaal bestuur, dat verantwoord omgaat met geld en informatie. Meer dan voorheen willen we investeren in gezond, groen en gelukkig. Iedereen hoort erbij, moet zichzelf kunnen zijn en kunnen meedoen: diversiteit is een gegeven, inclusie een keuze.

  • Alle bestedingen worden transparant en meetbaar. Daarmee dus ook controleerbaar. 
  • Inwoners worden betrokken bij elk nieuw beleidsvoorstel. De provincie stelt duidelijke spelregels op voor participatie.
  • Wel big data, geen Big Brother. De provincie is helder in wat privaat mag en publiek moet zijn.
  • De provincie koopt circulair en fair in. Ook via aanbestedingen. 
  • Voor eten bij provinciale bijeenkomsten geldt: vegetarisch, tenzij.
  • We laten merken dat Utrecht Regenboogprovincie is. De veiligheid, weerbaarheid en sociale acceptatie van LHBTI’ers wordt gemonitord en verbeterd. Opstaan tegen discriminatie. Op 17 mei (IDAHOT) en 11 oktober (Coming Out Dag) wappert de Regenboogvlag op het provinciehuis.
  • Stimuleren dat gemeenten in Utrecht Regenbooggemeente worden.
  • Zorgen dat het personeelsbestand en het bestuur van de provincie divers van samenstelling zijn.
  • Discriminatie en uitsluiting, op welke grond dan ook, uitbannen. De provincie legt dat ook op aan contract- en subsidiepartners.

PROGRAMMA 2019-2023

Download hier het verkiezingsprogramma als PDF

PROGRAMMA