Bestuur en Financiën

Een toegankelijk bestuur voor en door de inwoners van Utrecht. GroenLinks staat voor een modern, open en toegankelijk provinciaal bestuur. GroenLinks is al jaren consequent voorstander van een duurzaam financieel beleid. De provinciale begroting bestaat grotendeels uit rijksfinanciering en provinciale opcenten op de motorrijtuigenbelasting. De rijksfinanciering is grotendeels geoormerkt en maar voor een beperkt deel naar eigen inzicht te besteden. De opcenten in Utrecht behoren tot de lagere in Nederland.

  • Duurzaam financieel beleid
  • Een toegankelijk bestuur

PROGRAMMA 2015-2019

Download hier het verkiezingsprogramma als PDF

PROGRAMMA