• 25 miljoen per jaar voor fietspaden, fietstunnels en -bruggen en stallingen bij stations en haltes. 
  • Vlotte, veilige en comfortabele hoofdfietsroutes tussen alle belangrijke woon- en werklocaties.
  • Vier sporen op alle grote spoorverbindingen. Nieuwe verbindingen naar Almere en Breda. 
  • We investeren in de ov-bereikbaarheid van Utrecht Science Park (de Uithof).
  • Een schaalsprong in bus- en tramvervoer: snel en hoogwaardig (op de drukke routes) en maatwerk (voor bestemmingen waar de vraag klein is).
  • Grote attracties en werkgeversnetwerken werken mee aan duurzame bereikbaarheid en anders reizen. Autodelen wordt gestimuleerd. 
  • We nemen het VN-verdrag inzake de rechten van mensen met een beperking als uitgangspunt bij de aanbesteding van openbaar vervoer, de aanleg van wegen en bruggen en de inrichting van recreatieve voorzieningen.
  • Stapsgewijze verhoging van de provinciale wegenbelasting. Een pilot met betalen voor gebruik. 
  • Verlaging van de maximumsnelheid op (snel)wegen langs woonwijken en natuurgebieden. 
  • Niet nog meer asfalt en afspraken over betaald parkeren in een Utrechts parkeerconvenant.