Het is belangrijk dat kinderen en jongeren vroeg met kunst en cultuur vertrouwd kunnen worden. De provincie garandeert kunsteducatie voor het primair onderwijs. GroenLinks heeft ervoor gezorgd dat ook op scholen in het vmbo, voortgezet speciaal onderwijs en praktijkonderwijs cultuureducatie wordt gegeven en dat er meer gemeenten deelnemen aan het Jeugdcultuurfonds. We hebben er ook voor gezorgd dat de provincie nog altijd investeert in regionale culturele evenementen en festivals, waarin met name kinderen al op jonge leeftijd kennismaken met kunst en cultuur.

Dat willen we zo houden. In de komende periode willen we extra budget voor cultuureducatie in het onderwijs, investeren in het Jeugdcultuurfonds, de Kunstbende en festivals met een cultuureducatieprogramma. Voor culturele instellingen die werken aan kunsteducatie en -participatie, zoals jeugdtheater, muziekscholen en het bibliotheeknetwerk moet ondersteuning blijven. Kunst Centraal zorgt hierbij voor de aansluiting met het primair en voortgezet onderwijs.