Provinciale Statenfractie

Sinds de verkiezingen van 18 maart 2015 heeft GroenLinks 4 van de 49 zetels in de Provinciale Staten van Utrecht. Op 30 april 2015 is er een nieuw coalitieakkoord gesloten tussen GroenLinks, VVD, D66 en CDA, een voortzetting van de coalitie uit 2011. Mariëtte Pennarts blijft gedeputeerde in het dagelijks bestuur van de provincie. Binnen het College van Gedeputeerde Staten is zij verantwoordelijk voor Cultuur, Recreatie, Bodem & Milieu, Europa en Bestuur & Strategie.

Bezoekadres: Archimedeslaan 6 K17.47, 3584 BA Utrecht
Postadres: Postbus 80300 K17.47, 3508 TH Utrecht

Telefoon: 030-2582463 (fractiekamer)
E-mail: groenlinks@provincie-utrecht.nl
Website: provincieutrecht.groenlinks.nl

Fractievoorzitter, Statenlid

Florian Bekkers
E-mail: ps@florianbekkers.nl
Commissie BEM: Bestuur, Europa en Middelen
Plaatsvervangend lid Commissie RGW: Ruimte, Groen en Water
Plaatsvervangend lid Commissie MME: Milieu, Mobiliteit en Economie

Statenlid

Karin Boelhouwer
E-mail: karin.boelhouwer@provincie-utrecht.nl
Commissie BEM: Bestuur, Europa en Middelen

Statenlid

Huib van Essen
E-mail: huib.van.essen@provincie-utrecht.nl
Commissie MME: Milieu, Mobiliteit, Economie
Plaatsvervangend lid Commissie RGW: Ruimte, Groen en Water

Statenlid

Erna Kotkamp
E-mail: erna.kotkamp@provincie-utrecht.nl
Commissie RGW: Ruimte, Groen en Water

Commissielid

Ellen Brinksma
E-mail: ellen.brinksma@provincie-utrecht.nl
Commissie MME: Milieu, Mobiliteit en Economie

Commissielid, Fractiemedewerker

Pieter Kroon
E-mail: groenlinks@provincie-utrecht.nl
Commissie RGW: Ruimte, Groen en Water

(stand van zaken 1 mei 2016)