Provinciale Staten weigert afwijzing snelwegen

Groenlinks, PVDA, D66 en PvdD hebben in de PS vergadering van 23 februari een motie ingediend waarin nieuwe snelwegen door Leidsche Rijn, Nieuwegein en Vathorst en door bijzondere natuurgebieden zoals Amelisweerd en kromme Rijn werden afgewezen. Deze is door CDA, VVD en CU afgewezen. De coalitie wilde daar de bevolking op dit moment nog geen duidelijkheid over geven.

Op de agenda stond de 1e fase de pakketstudies. Het eerste pakket maatregelen, de no-regret maatregelen en een basispakket, lagen ter besluitvorming voor. GroenLinks, PVDA, D66 en de Partij voor de Dieren wilden duidelijkheid verschaffen aan de burgers over de onwenselijkheid van nieuwe snelwegen door woonwijken en natuurgebieden. Er is in de afgelopen maanden veel commotie ontstaan en de vier partijen zagen geen heil in het langer laten bestaan van onzekerheid over de positie van Provinciale Staten op dit onderwerp. Bovendien drongen de partijen in de motie aan op een kwaliteitssprong van het Openbaar Vervoer in de provincie Utrecht. De coalitie van CDA, VVD en CU stemde tegen. Zij wilden niet vooruitlopen op de uitwerking van alternatieven. Alle opties blijven open, ook die van nieuwe snelwegen door Leidsche Rijn, Nieuwegein, Vathorst of pal langs Amelisweerd en Kromme Rijn.