Nieuws

Statenfractie stelt vragen over vliegbasis Soesterberg

De Statenfractie van GroenLinks is bezorgd over gevolgen eigen plannen van de gemeente Soest. De Statenfractie heeft vandaag schriftelijke vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten over de plannen voor de vliegbasis Soesterberg. Aanleiding voor de vragen is het besluit van het College van Burgemeester en Wethouders van Soest om zelf plannen te maken voor de vliegbasis. Daarmee neemt Soest afstand van uitgangspunten die de gemeente eerder samen met de gemeente Zeist en de provincie heeft geformuleerd.

Lees verder

Pagina's