Nieuws van Suzanne Vrielink

Kunst en cultuur is voor iedereen

Het nieuwe cultuur- en erfgoedprogramma van de provincie laat sterk zien dat kunst en cultuur voor iedereen is. GroenLinks is daar blij mee, het ademt inclusie. Er komt meer geld beschikbaar voor cultuureducatie in het voorgezet onderwijs, voor culturele festivals en bibliotheken. Om extra aandacht te geven aan het verminderen van (digitale) laaggeletterdheid komt hier dankzij een breed gesteunde motie van GroenLinks een conferentie over.

Statenlid Suzanne Vrielink: “Kunst en cultuur zijn van groot belang en voor iedereen. Te vaak wordt gedaan alsof kunst en cultuur voor een kleine groep mensen bestemd zou zijn en dat we gemakkelijk zonder kunnen. Dat terwijl kunst en cultuur juist zo belangrijk zijn voor ontspanning, verwondering en de uitwisseling van ideeën. Ook in ‘het nieuwe normaal’ zijn kunst en cultuur belangrijk binnen onze provincie, wellicht zelfs meer dan ooit tevoren!”

Lees verder

Koningsdag is vandaag Woningsdag

Koningsdag Amersfoort 2020

Inmiddels zitten we allemaal al een paar weken thuis. Ineens veranderde onze leefomgeving van een bruisend geheel naar een spookstad. Ondanks dat ik tijdens mijn dagelijkse ochtendwandeling zie dat steeds meer mensen weer voorzichtig meer naar buiten gaan, kan het contrast vandaag bijna niet groter. Koningsdag 2019: de Koninklijke familie bezocht Amersfoort en zowel tijdens Koningsnacht als Koningsdag was mijn straat een grote mensenmassa. Vandaag, precies een jaar later, is er bijna niemand op straat. Een enkele kroeg heeft de buitenkant nog wel oranje versierd, maar alles is dicht. Koningsdag is Woningsdag. Geen live muziek op de pleinen. De grote vraag is dan ook: hoe krijgen kunst en cultuur een plaats in ‘het nieuwe normaal’?

Lees verder

Meer geld voor festivals in de provincie

Er komt 520.000 euro per jaar extra beschikbaar voor festivals in de provincie Utrecht. Vanaf 2021 is het totale beschikbare budget hierdoor ruim 1,3 miljoen per jaar. GroenLinks is blij en trots dat er de komende jaren door het nieuwe Festivalbeleid meer geld gaat naar culturele festivals, zo kan iedereen in de provincie Utrecht genieten van verschillende soorten kunst en cultuur.

Statenlid Suzanne Vrielink: “Festivals zijn een laagdrempelige manier om kennis te maken met verschillende kunstvormen. Dankzij steun van de provincie kunnen mensen zich laten inspireren, kunnen nieuwe talenten zich ontwikkelen en dragen zij creatieve ideeën over op anderen.”

Lees verder

GroenLinks stelt vragen over vervuiling drinkwater door PFAS

Vorige week woensdag werd door drinkwaterbedrijven de oproep aan de Tweede Kamer gedaan om te voorkomen dat grond- en uiteindelijk drinkwater vervuild raakt met PFAS. Dit zou bijvoorbeeld het geval kunnen zijn bij het storten van PFAS-houdende bagger in diepe plassen. De Waterschappen onderzoeken deze mogelijkheid, omdat zij met grond en bagger zitten die ze nu niet kwijt kunnen. GroenLinks heeft hierover schriftelijke vragen gesteld.

Statenlid Suzanne Vrielink: “Het is belangrijk dat waterschappen en grondwaterbedrijven hun werk kunnen blijven doen, maar als het om ons drinkwater gaat kunnen we beter het zekere voor het onzekere nemen. PFAS is niet helemaal uit water te zuiveren. We zijn dan ook benieuwd of het college bereid is om maatregelen te nemen als er inderdaad een risico is.”

Lees verder

Vrijheid vieren doe je samen

Volgend jaar vieren we 75 jaar vrijheid. Onze vrijheid is een groot goed en dat wordt gelukkig breed gedragen. Afgelopen Statenvergadering werd een motie van VVD en CDA aangenomen om in het kader van 75 jaar vrijheid het ontstaan van de Nederlandse Staat meer zichtbaarheid te geven. Voor GroenLinks is dit een te beperkte kijk op vrijheid en daarom besloten we tegen te stemmen. Vrijheid hebben we als Nederland immers niet alleen aan onszelf te danken en daarnaast vinden wij het van belang dat er aandacht is voor de hele geschiedenis van ons land.

Statenlid Suzanne Vrielink: “Ik ben heel blij en trots dat ik in een land woon waar je kan zijn wie je bent, mag houden van wie je wilt en waar je mag vinden wat je vindt. En dat we mensen die elders in oorlog leven hier een veilige plek kunnen bieden, maar uiteindelijk zorgt samenwerking met andere landen, zoals via de EU en de VN, voor vrede, veiligheid en vrijheid.”

Lees verder